340 inheemse, verwilderde en ingeburgerde soorten, geïllustreerd met bijna 4000 foto's
  
"Onkruiden zijn ook bloemen wanneer je ze beter leert kennen." Winnie de Poeh

  home        soortenlijst        sleutels        links       stats        bron        contact        copyright
   
Sleutel vergeet-me-nietjes Myosotis
Schema om de in Nederland voorkomende vergeet-me-nietjes te determineren

Hoe kun je vergeet-me-nietjes van elkaar onderscheiden?
In Nederland komen 9 soorten vergeet-me-nietjes voor, in twee groepen te verdelen door te kijken naar de kelkbeharing.
Is er sprake van aanliggende beharing dan heb je te maken met het zomp-, weide- of moerasvergeet-me-nietje. Bij afstaande beharing gaat het om akker-, ruw-, stijf-, bos-, vroeg- of veelkleurig vergeet-me-nietje.
Afstaande beharing is zonder loep goed te zien; de bloemknoppen en vruchtkelken lijken wat wollig grijs. Aanliggende beharing is moeilijker met het blote oog te zien, maar is het geen afstaande, dan is het aanliggende beharing.

Loop onderstaande vragen van boven naar beneden door. Is het antwoord "nee" dan ga je door naar de volgende vraag van hetzelfde niveau.
In het onderste gedeelte staan de kenmerken per soort, ter bevestiging.
aanliggende beharing ?
    - vruchtkelk tot ongeveer de helft ingesneden ? ................................................................
    - vruchtkelk tot ongeveer 1/3 ingesneden, met niet-bloeiende spruiten ? ................
    - vruchtkelk tot ongeveer 1/3 ingesneden, zonder niet-bloeiende spruiten ? ...........

afstaande beharing ?
    - lichtgele tot bleekblauwe bloemen ? .................................................................................
    - grootbladige niet bloeiende rozetten ? ............................................................................
    - grote hemelsblauwe bloemen (8 - 15 mm), (verwilderde) tuinplant ? .....................
    - zeer korte vruchtsteel, veel korter dan de vruchtkelk ? ................................................
    - korte vruchtsteel, iets korter dan de vruchtkelk ? ...........................................................
    - anders (vruchtsteel ongeveer 2x zo lang als de vruchtkelk) .............................................................

zompvergeet-me-nietje
moerasvergeet-me-nietje
weidevergeet-me-nietje


veelkleurig vergeet-me-nietje
bosvergeet-me-nietje
vroeg vergeet-me-nietje
stijf vergeet-me-nietje
ruw vergeet-me-nietje
akkervergeet-me-nietje

In het volgende deel staan de hierboven genoemde soorten op alfabetische volgorde met aanvullende kenmerken.
 • akkervergeet-me-nietje (Myosotis arvensis)
  - zeer algemeen
  - vanaf mei tot in de herfst
  - 10 tot 60 cm
  - lichtblauw
  - 2 tot 4 (5) mm
  - kroonbladen iets trechtervormig verdiept
  - vruchtkelk afstaand behaard
  - vruchtsteel ongeveer 2x zo lang als de vruchtkelk
  - vruchtsteel hoek van 40 tot 60 graden met de   stengel
  - in de vruchttijd bloeiwijze meestal korter dan de   stengel
  - geen grootbladig rozet aanwezig

 • bosvergeet-me-nietje (Myosotis sylvatica)
  - vrij algemeen in Zuid-Limburg
  - elders zeldzaam of verwilderd
  - vanaf mei tot en met juli
  - 10 tot 50 cm
  - lichtblauw, als tuinplant soms roze
  - 5 tot 8 mm
  - vlakke bloemkroon
  - niet bloeiende rozetten

 • moerasvergeet-me-nietje (Myosotis scorpioides subsp. scorpioides)
  - zeer algemeen tot zeldzaam
  - vanaf mei tot en met september
  - 15 tot 45 (100) cm
  - hemelsblauw, soms roze of wit
  - 4 tot 8 mm
  - vruchtkelk aanliggend behaard
  - vruchtkelk voor 1/3 ingesneden
  - meestal met veel niet bloeiende spruiten
  - stengel rolrond tot stompkantig en mat

 • ruw vergeet-me-nietje (Myosotis ramosissima)
  - algemeen in de duinen, elders zeldzaam
  - vanaf april tot en met juni, bloeit als eerste
  - 5 tot 30 cm
  - hemelsblauw
  - 1,5 tot 3 mm
  - vruchtkelk afstaand behaard
  - vruchtsteel iets korter dan de vruchtkelk
  - vruchtsteel hoek van 60 tot 90 graden met de   stengel
  - in de vruchttijd bloeiwijze meestal langer dan de   stengel

 • stijf vergeet-me-nietje (Myosotis stricta)
  - zeer zeldzaam, rode lijst
  - vanaf mei tot en met juni
  - 5 tot 25 cm
  - lichtblauw
  - 1,5 tot 2 mm
  - vruchtkelk afstaand behaard
  - zeer korte vruchtsteel
  - vruchtsteel hooguit een hoek van 45 graden met de   stengel

 • veelkleurig vergeet-me-nietje (Myosotis discolor)
  - algemeen tot zeldzaam
  - mei en juni
  - 10 - 30 cm
  - eerst lichtgeel, later bleekblauw
  - 2 tot 3 mm
  - vruchtkelk afstaand behaard
  - vruchtsteel hoek van 40 tot 60 graden met de   stengel

 • vroeg vergeet-me-nietje (Omphalodes verna)
  - tuinplant, soms verwilderd
  - april en mei
  - 5 tot 20 cm
  - hemelsblauw
  - 8 tot 15 mm
  - armbloemige bloeiwijze
  - lang gesteelde eironde rozetbladeren met spitse   top

 • weidevergeet-me-nietje (Myosotis scorpioides subsp. nemorosa)
  - verspreiding onvoldoende bekend
  - waarschijnlijk zeldzaam
  - vanaf mei tot en met september
  - 15 tot 50 cm
  - hemelsblauw, soms roze of wit
  - 4 tot 5 (6) mm
  - vruchtkelk aanliggend behaard
  - meestal zonder niet bloeiende spruiten
  - stengel scherpkantig en glanzend

 • zompvergeet-me-nietje (Myosotis laxa)
  - algemeen tot zeldzaam
  - van mei tot en met augustus
  - 10 (15) tot 45 (100) cm
  - helder blauw
  - 2 tot 5 mm
  - vruchtkelk aanliggend behaard
  - vruchtkelk voor de helft ingesneden

akkervergeet-me-nietje

moerasvergeet-me-nietje

zompvergeet-me-nietje

  Copyright ontwerp, tekst en foto's Lidy Poot, eigenaar van www.wildebloemen.info 2009 - 2023.
Niet gebruiken zonder toestemming.
Mobiele versie !!

De mobiele versie van deze site staat online. Nog niet volledig ingevuld maar al wel bruikbaar voor een snelle determinatie.
Onderaan elke pagina op de mobiele site kun je kiezen voor de desktopversie, mocht je die liever bekijken. Vanaf de desktopversie kun je op een aantal pagina's switchen naar de mobiele versie. Rechtsboven bij "vorige volgende" staat dan een link.

Vraag deze site op je mobiel op (je wordt automatisch doorgestuurd naar de mobiele versie) en plaats hem bij je favorieten of maak een sneltoets op je startscherm.
Makkelijk voor onderweg tijdens wandeling of fietstocht!