340 inheemse, verwilderde en ingeburgerde soorten, geïllustreerd met bijna 4000 foto's
  
"Onkruiden zijn ook bloemen wanneer je ze beter leert kennen." Winnie de Poeh

  home        soortenlijst        sleutels        links       stats        bron        contact        copyright
   
Sleutel muursoorten Stellaria en Myosoton
Schema om de in Nederland voorkomende muursoorten te determineren

Hoornbloem- en muursoorten behoren tot de anjerfamilie en lijken erg op elkaar. Het kenmerk, waarmee je zeker weet of je met een hoornbloem of met een muur te maken hebt, is het aantal stijlen : bloemen van de hoornbloemsoorten hebben 5 stijlen, bloemen van de muursoorten hebben 3 stijlen. Uiteraard is er een uitzondering op deze regel, namelijk watermuur; die heeft 5 stijlen.
Zie voor de hoornbloemen de pagina "Sleutel hoornbloemen".

Beantwoord de vragen van boven naar beneden. Bij "nee" ga je door naar de volgende vraag van hetzelfde niveau.
In het onderste gedeelte staan de kenmerken per soort, ter bevestiging.
Lukt het je niet om met onderstaande vragen en kenmerken de bloem op naam te brengen, dan kan het zijn dat je een hoornbloem gevonden hebt.
ronde stengel ?
    - kroonbladen dubbel zo lang als kelkbladen ? .................................................................
    - bloemen met meestal 10 meeldraden en kroon iets langer dan kelk ? ...................
    - bloemen nooit wijd open en kroonbladen klein of ontbrekend ? ............................
    - anders ............................................................................................................................................

vierkantige stengel ?
    - kroonbladen tot de helft gespleten ? ................................................................................
    
    - kroonbladen (bijna) geheel gespleten ?
        . 5 stijlen (alternatief is 3 stijlen) ? .......................................................................................
        . kroonbladslippen opzij gericht en de slip van het kroonblad ernaast bijna
          rakend ? ...................................................................................................................................
        . bladeren lijn- tot lancetvormig met waslaagje ? .........................................................
        . anders ......................................................................................................................................
 
bosmuur
heggenvogelmuur
duinvogelmuur
vogelmuur
 
 
grote muur
 
 
watermuur

moerasmuur
zeegroene muur
grasmuur

In het volgende deel staan de hierboven genoemde soorten op alfabetische volgorde met aanvullende kenmerken.
 • bosmuur (Stellaria nemorum)
  - mei t/m juli
  - zeldzaam tot zeer zeldzaam
  - 30 tot 60 cm
  - bloem 20 - 24 mm
  - 3 stijlen, 10 meeldraden
  - kroonbladen diep ingesneden, 2x zo lang als   kelkbladen
  - bladeren eirond, tot 7 cm lang, spits en gewimperd
  - middelste en onderste bladeren lang gesteeld
  - stengels rond, meestal behaard, soms bijna kaal
  - stengels bovenaan met enkele klierharen

 • duinvogelmuur (Stellaria pallida)
  - maart t/m mei
  - algemeen in de duinen en stedelijke gebieden
  - 8 tot 20 cm
  - bloem 4 - 5 mm
  - 3 stijlen, 1 - 3 meeldraden
  - kroonbladen klein of ontbrekend
  - bloemen nooit wijd open
  - bladeren meestal korter dan 7 mm, kortgesteeld
  - stengels rond en 1 rij haren, geen klierharen
  - plant geelgroen

 • grasmuur (Stellaria graminea)
  - mei t/m juli
  - zeer algemeen tot vrij zeldzaam
  - 10 tot 90 cm
  - bloem 5 - 12 mm
  - 3 stijlen, 10 meeldraden met rode helmknoppen
  - kroon diep ingesneden, iets korter of iets langer dan   kelk
  - bladeren lijnvormig tot langwerpig, 2 tot 4 cm lang
  - bladvoet gewimperd
  - middelste en onderste lang gesteeld
  - stengel slap, vierkant, glad, rechtop, liggend of   steunend

 • grote muur(Stellaria holostea)
  - april t/m juni
  - vrij algemeen tot ontbrekend
  - 15 tot 50 cm
  - bloem 15 - 30 mm
  - 3 stijlen, 10 meeldraden
  - kroonbladen tot het midden ingesneden
  - bladeren tot 8 cm lang, smal langwerpig
  - bladrand en middenerf ruw behaard
  - stengel vierkant, ruw behaard, opstijgend

 • heggenvogelmuur (Stellaria neglecta)
  - april en mei
  - zeldzaam
  - 30 tot 80 cm
  - bloem 5 - 10 mm
  - 3 stijlen, meestal 10 meeldraden
  - kroon diep ingesneden, meestal iets langer dan kelk
  - bladeren eirond, spits, groter dan die van   vogelmuur
  - onderste bladeren gesteeld
  - stengel rond en 1 rij haren, geen klierharen

 • moerasmuur (Stellaria uliginosa)
  - mei t/m augustus
  - algemeen tot zeldzaam
  - 5 tot 45 cm
  - bloem 5 - 7 mm
  - 3 stijlen, meestal 10 meeldraden
  - kroonbladen diep ingesneden, korter dan   kelkbladen
  - kroonbladslippen opzij gericht
  - bladeren eirond, spits, 5 - 10 (20) mm lang
  - alle bladeren zittend
  - stengel vierkant, liggend of opstijgend, kaal

 • vogelmuur (Stellaria media)
  - hele jaar
  - zeer algemeen
  - 10 tot 40 cm
  - bloem 8 - 10 mm
  - 3 stijlen, (1-) 3 (-8) meeldraden
  - kroon diep ingesneden, even lang of iets korter dan   kelk
  - bladeren eirond tot elliptisch, spits, wintergroen
  - onderste bladeren lang gesteeld, bovenste zittend
  - stengel rond, rood of groen, 1 rij haren, geen   klierharen, liggend of opstijgend

 • watermuur (Myosoton aquaticum)
  - juni t/m augustus
  - algemeen tot zeer zeldzaam
  - 30 tot 120 cm
  - bloem tot 15 mm
  - 5 stijlen
  - kroon diep ingesneden, duidelijk langer dan kelk
  - bladeren eirond tot langwerpig eirond, spits, 3 - 5   (8) cm
  - zittend, soms onderste gesteeld
  - stengel vierkant, slap, liggend of steunend,
  - plant naar boven toe dicht bezet met klierharen

 • zeegroene muur (Stellaria palustris)
  - mei t/m augustus
  - vrij algemeen tot zeer zeldzaam
  - 10 tot 60 cm
  - bloem tot 15 mm
  - 3 stijlen, meestal 10 meeldraden, rood helmknoppen
  - kroon diep ingesneden, 1 tot 2 x zo lang als kelk
  - bladeren lijn- tot lancetvormig met wittig waslaagje
  - onderste bladeren gesteeld
  - stengel vierkant, vrij slap, rechtop of steunend, kaal

grote muur
1,5 - 3 cm

vogelmuur
8 - 10 mm

watermuur
15 mm

  Copyright ontwerp, tekst en foto's Lidy Poot, eigenaar van www.wildebloemen.info 2009 - 2024.
Niet gebruiken zonder toestemming.
Mobiele versie !!

De mobiele versie van deze site staat online. Nog niet volledig ingevuld maar al wel bruikbaar voor een snelle determinatie.
Onderaan elke pagina op de mobiele site kun je kiezen voor de desktopversie, mocht je die liever bekijken. Vanaf de desktopversie kun je op een aantal pagina's switchen naar de mobiele versie. Rechtsboven bij "vorige volgende" staat dan een link.

Vraag deze site op je mobiel op (je wordt automatisch doorgestuurd naar de mobiele versie) en plaats hem bij je favorieten of maak een sneltoets op je startscherm.
Makkelijk voor onderweg tijdens wandeling of fietstocht!