337 inheemse, verwilderde en ingeburgerde soorten, geïllustreerd met bijna 3500 foto's
  
"Onkruiden zijn ook bloemen wanneer je ze beter leert kennen." Winnie de Poeh

  home        soortenlijst        sleutels        links       stats        bron        contact        copyright
   
Sleutel lathyrus Lathyrus
Schema om de in Nederland voorkomende lathyrussoorten te determineren

Beantwoord de vragen van boven naar beneden. Bij "nee" ga je door naar de volgende vraag van hetzelfde niveau.
In het onderste gedeelte staan de kenmerken per soort, ter bevestiging.
• blad bestaande uit meer dan 1 paar deelblaadjes én eindigend in rank ?
    - stengel gevleugeld ? .................................................................................................................
    - stengel vierkant ongevleugeld én kustplant ? .................................................................
    - anders ............................................................................................................................................

• plant zonder ranken ?
    - grasachtig blad ? ........................................................................................................................
    - anders ...........................................................................................................................................

• gele bloemen ?
    - blad bestaande uit 1 paar deelblaadjes met rank ? .........................................................
    - anders ............................................................................................................................................

• blad bestaande uit 1 paar deelblaadjes plus rank ?
    - stengel ongevleugeld en kantig ? .........................................................................................
    - bloem vlag en zwaarden helderrood, kiel wit ? ...............................................................
    - bloem vlag rood, zwaarden bleekblauw ? .........................................................................
    - bloem vlag roze, zwaarden roodpaars, kiel geelgroen ? ..............................................

moeraslathyrus
zeelathyrus
wikkesoort (zie sleutel wikke)


graslathyrus
knollathyrus


veldlathyrus
naakte lathyrus


aardaker
brede lathyrus
ruige lathyrus
boslathyrus


In het volgende deel staan de hierboven genoemde soorten op alfabetische volgorde met aanvullende kenmerken.
 • aardaker (Lathyrus tuberosus)
  - vrij algemeen tot zeer zeldzaam
  - wettelijk beschermd
  - juni t/m augustus
  - bloemkroon 12 - 30 mm lang
  - tros van 2 tot 7 aangenaam ruikende bloemen
  - rozerood tot helder rood
  - 30 tot 90 cm
  - blad met 1 paar deelblaadjes en al of niet vertakte   rank
  - deelblaadjes omgekeerd eirond tot langwerpig
  - ongevleugelde en kantige stengel
  - wortel vormt knolletjes

 • boslathyrus (Lathyrus sylvestris)
  - zeldzaam tot ontbrekend
  - juni t/m augustus
  - bloemkroon 13 - 20 mm lang
  - tros van 3 tot 12 bloemen
  - vlag roze, zwaarden roodpaars, kiel geelgroen
  - 100 tot 200 cm
  - blad met 1 paar deelblaadjes en vertakte rank
  - deelblaadjes lancet- tot lijnlancetvormig
  - vleugels bladsteel 0,5 - 1,5 (- 1,8) mm breed
  - breed gevleugelde stengel

 • brede lathyrus (Lathyrus latifolius)
  - tuinplant, verwilderd en soms standhoudend
  - juni t/m augustus
  - bloemkroon (15 -) 20 - 30 mm lang
  - tros van 5 tot 15 bloemen
  - vlag en zwaarden helder rood, soms wit; kiel wit
  - 90 tot 180 cm
  - blad met 1 paar deelblaadjes en vertakte rank
  - deelblaadjes elliptisch tot lancetvormig
  - vleugels bladsteel (1,5 -) 1,8 - 4,0 mm breed
  - breed gevleugelde stengel

 • graslathyrus (Lathyrus nissolia)
  - plaatselijk vrij algemeen tot zeer zeldzaam
  - rode lijst
  - mei t/m juli
  - bloemkroon 8 tot 18 mm lang
  - tros van 1 of 2 bloemen
  - rood, zelden wit
  - 10 tot 90 cm
  - grasachtig blad tot 13 cm lang
  - ongevleugelde stengel
  - plant zonder ranken

 • knollathyrus (Lathyrus linifolius)
  - zeer zeldzaam
  - rode lijst
  - april t/m juni (augustus)
  - bloemkroon 10 tot 18 mm lang
  - tros van 2 tot 6 bloemen
  - eerst paarsrood, later bleekblauw tot groen
  - 15 tot 40 cm
  - blad met 2 of 3 (zelden 4) paar deelblaadjes
  - deelblaadjes elliptisch tot smal lijnvormig
  - gevleugelde stengel en zig-zag gebogen
  - plant zonder ranken
 • moeraslathyrus (Lathyrus palustris)
  - plaatselijk algemeen tot ontbrekende moerasplant
  - moerasplant
  - mei t/m augustus
  - bloemkroon 10 - 20 mm lang
  - tros van 3 tot 6 bloemen
  - eerst roodpaars, later vuilblauw
  - 30 tot 100 cm
  - blad met 2 tot 5 paar deelblaadjes en meestal met   rank
  - deelblaadjes langwerpig tot lijnvormig
  - breed gevleugelde stengel

 • naakte lathyrus (Lathyrus aphaca)
  - uiterst zeldzaam
  - rode lijst
  - mei t/m juli
  - bloemkroon 6 - 18 mm lang
  - tros van meestal 1 bloem
  - geel
  - 20 tot 60 cm
  - bladeren zijn veranderd in ranken
  - de bladeren aan de stengel zijn grote steunblaadjes

 • ruige lathyrus (Lathyrus hirsutus)
  - zeer zeldzaam
  - mei t/m juli
  - bloemkroon 7 - 15 (- 20) mm lang
  - tros van 1 tot 3 bloemen
  - vlag rood, zwaarden bleekblauw
  - 30 tot 100 cm
  - blad met 1 paar deelblaadjes en vertakte rank
  - deelblaadjes lijnvormig tot langwerpig
  - gevleugelde stengel

 • veldlathyrus (Lathyrus pratensis)
  - zeer algemeen tot vrij zeldzaam
  - juni t/m augustus
  - bloemkroon 10 tot 16 mm lang
  - tros van (2) 5 tot 12 iets geurende bloemen
  - geel
  - 30 tot 120 cm
  - blad met 1 paar deelblaadjes en vertakte rank
  - deelblaadjes langwerpig tot elliptisch
  - ongevleugelde en kantige stengel

 • zeelathyrus (Lathyrus japonicus)
  - zeer zeldzame kustplant
  - rode lijst
  - juni en juli, soms t/m september
  - bloemkroon 15 tot 22 mm lang
  - tros van 4 tot 12 bloemen
  - blauwpaars, later blauwachtig
  - 15 tot 100 cm
  - blad met 2 tot 5 paar deelblaadjes en al of niet   vertakte rank
  - deelblaadjes elliptisch
  - ongevleugelde, vlezige, grijsgroene stengel
aardaker

veldlathyrus

brede lathyrus

  Copyright ontwerp, tekst en foto's Lidy Poot, eigenaar van www.wildebloemen.info 2009 - 2020.
Niet gebruiken zonder toestemming.
Mobiele versie !!

De mobiele versie van deze site staat online. Nog niet volledig ingevuld maar al wel bruikbaar voor een snelle determinatie.
Onderaan elke pagina op de mobiele site kun je kiezen voor de desktopversie, mocht je die liever bekijken. Vanaf de desktopversie kun je op een aantal pagina's switchen naar de mobiele versie. Rechtsboven bij "vorige volgende" staat dan een link.

Vraag deze site op je mobiel op (je wordt automatisch doorgestuurd naar de mobiele versie) en plaats hem bij je favorieten of maak een sneltoets op je startscherm.
Makkelijk voor onderweg tijdens wandeling of fietstocht!