Delen kan via je browser. Dank daarvoor !

Basterdklaver
Trifolium hybridum

Goed te herkennen aan
de langgesteelde hoofdjes, die rozer zijn dan witte klaver maar minder roze dan rode klaver, zonder bladeren direct onder het bloemhoofdje én de eironde bladeren zonder witte vlek.Bloeiperiode vanaf mei t/m september.
Plaatselijk algemeen tot zeldzaam.
Hoogte 30 tot 90 cm.
Lengte van een bloem in het hoofdje 7 tot 9 mm.Basterdklaver groeit op vochtige, voedselrijke grond in graslanden, bermen, leem- en kleigroeven.De vlinderbloemen in het hoofdje zijn eerst wit, later roze .De eironde bladeren zijn fijn getand en eindigen soms in een spitsje.Uitgebloeide bloemen in het hoofdje worden bruin en gaan hangen.


Vergelijkbare soorten zijn rode klaver en bochtige klaver. De bloemhoofdjes van basterdklaver staan op lange stelen en in tegenstelling tot rode en bochtige klaver zitten er direct onder het hoofdje geen bladeren.

Bewerkte botanische illustratie van
basterdklaver (Trifolium hybridum).
Het origineel is J.W. Palmstruch et al.; Svensk botanik, vol. 2: t. 129 (1803).Delen kan via je browser. Dank daarvoor !