340 inheemse, verwilderde en ingeburgerde soorten, geïllustreerd met bijna 4000 foto's
  
"Onkruiden zijn ook bloemen wanneer je ze beter leert kennen." Winnie de Poeh

  home        soortenlijst        sleutels        links       stats        bron        contact        copyright
   
 Drienerfmuur Moehringia trinervia
mobiele versie   
vorige   
volgende   
Herkenbaar aan deze unieke combinatie van kenmerken
- onopvallende, kleine, witte, stervormige bloemetjes
- waarvan de spitse kelkbladen duidelijk groter zijn dan de   kroonbladen en
- de smal eironde, spitse bladeren met 3 nerven, soms 5

Algemeen
Drienerfmuur is een eenjarige plant van 15 tot 30 cm.
Ze is algemeen in de duingebieden, het oosten en midden van het land en Zuid-Limburg.
Elders is ze zeldzaam.

Drienerfmuur groeit op droge, matig voedselarme grond in loofbossen en onder struikgewas. Ze groeit in pollen.
Bloem
Ze bloeit vanaf mei tot in de herfst met onopvallende, kleine, witte bloemetjes. De ronde kroonbladen zijn duidelijk kleiner dan de spitse kelkbladen, die een vliezige, behaarde rand hebben.

Blad en stengel
De bladeren zijn smal eirond met spitse punt en gewimperde, gave rand. Ze hebben 3 (soms 5) duidelijke, parallel lopende nerven, waaraan de plant haar naam dankt. De behaarde, sterk vertakte stengels zijn slap, liggend en aan de top opstijgend.

Vergelijkbare soorten
Van een afstand doet drienerfmuur als gehele plant denken aan vogelmuur. Dichterbij zie je dat de bloemetjes van drienerfmuur geen gespleten kroonbladen hebben. Die van vogelmuur zijn wel gespleten, zelfs zo diep dat het lijkt of het er 10 zijn.

Tengere veldmuur, gewone spurrie en heidespurrie hebben wel bloemetjes vergelijkbaar met die van drienerfmuur; wit, zonder gespleten kroonbladen en ook ongeveer even groot. Het verschil tussen drienerfmuur en de 3 andere soorten zit met name in het blad. De bladeren van de beide spurrie-soorten en van tengere veldmuur zijn lijn- of priemvormig, dus veel smaller dan de bladeren van drienerfmuur.

Tot slot tengere en gewone zandmuur. De verspreiding van tengere zandmuur is op dit moment nog onvoldoende bekend. Daarom laat ik die verder buiten beschouwing. Gewone zandmuur en drienerfmuur lijken qua beschrijving van bloem en blad veel op elkaar. Als je ze beiden gezien hebt, verwar je ze niet meer.

Toch even de verschillen tegen elkaar gezet :
  drienerfmuur
- blad tot 25 mm lang
- slappe stengels
- op schaduwrijke plaatsen in bossen en onder struikgewas

  gewone zandmuur
- blad 2,5 tot 8 mm lang
- stevige stengels
- pionier op zandgrond onder meer op braakliggende terreinen,   industrieterreinen, begraafplaatsen en langs spoorwegen

Algemeen
- anjerfamilie (Caryophyllaceae)
- eenjarig
- algemeen tot zeldzaam
- 15 tot 30 cm
- verspreiding

Bloem
- wit
- vanaf mei tot in de herfst
- alleenstaand
- 4 tot 7 mm
- stervormig
- 5 kroonbladen, niet vergroeid
- 5 kelkbladen
- 10 meeldraden
- 3 stijlen

Blad
- kruisgewijs tegenoverstaand
- enkelvoudig
- smal eirond
- top spits
- rand gaaf
- voet wigvormig
- parallelnervig
- onderste gesteeld
- bovenste zittend

Stengel
- liggend en opstijgend
- behaard
- rolrond

Bewerkte botanische illustratie van
drienerfmuur (Moehringia trinervia).


  Copyright ontwerp, tekst en foto's Lidy Poot, eigenaar van www.wildebloemen.info 2009 - 2023.
Niet gebruiken zonder toestemming.
Mobiele versie !!

De mobiele versie van deze site staat online. Nog niet volledig ingevuld maar al wel bruikbaar voor een snelle determinatie.
Onderaan elke pagina op de mobiele site kun je kiezen voor de desktopversie, mocht je die liever bekijken. Vanaf de desktopversie kun je op een aantal pagina's switchen naar de mobiele versie. Rechtsboven bij "vorige volgende" staat dan een link.

Vraag deze site op je mobiel op (je wordt automatisch doorgestuurd naar de mobiele versie) en plaats hem bij je favorieten of maak een sneltoets op je startscherm.
Makkelijk voor onderweg tijdens wandeling of fietstocht!