340 inheemse, verwilderde en ingeburgerde soorten, geïllustreerd met bijna 4000 foto's
  
"Onkruiden zijn ook bloemen wanneer je ze beter leert kennen." Winnie de Poeh

  home        soortenlijst        sleutels        links       stats        bron        contact        copyright
   
 Bosveldkers Cardamine flexuosa
mobiele versie   
vorige   
volgende   
Herkenbaar aan deze unieke combinatie van kenmerken
- de kleine witte bloemetjes met (meestal) 6 meeldraden en
- de bochtige, behaarde stengel met 6-9 blaadjes én
- de 15 tot 25 mm lange vruchten die niet of nauwelijks boven   de bloemen uitkomen

Algemeen
Bosveldkers is een eenjarige (soms overblijvend) plant, die 5 tot 40 cm hoog kan worden.
Ze groeit op vochtige, voedselrijke grond in loofbossen, langs greppels en beekjes.

Ze is plaatselijk algemeen in de laagveen-, pleistocene en duindistricten. Elders is ze zeldzaam.
Bloem
Ze bloeit vanaf april tot en met augustus met kleine witte bloemetjes, die aan de top van de stengel in een tros van zes tot vijfentwintig bloemen staan.

Blad en stengel
Bosveldkers vormt meestal veel-stengelige polletjes. De stengels zijn bochtig, behaard en hebben 5 tot 9 verspreid staande oneven geveerde bladeren. De deelblaadjes van de onderste bladeren zijn rond tot eirond, die van de bovenste bladeren zijn smaller.

Vergelijkbare soorten veldkers
bosveldkers
  
kleine veldkers
  
bittere veldkers
springzaadveldkers
:

:

:
:
vruchten komen niet of nauwelijks boven de bloemen uit, 6 meeldraden per bloem, bochtige behaarde stengel.
vruchten steken ruim boven de bloemen uit, 4 meeldraden per bloem, meestal niet behaarde stengel met 2 tot 4 bladeren.
veel grotere bloemen (ongeveer als pinksterbloemen) met paars-rode helmknoppen.
bladstelen met oortjes.

Vergelijkbare soorten (zeer) algemene vroege voorjaarsbloeiers met kleine, witte, 4-tallige bloemetjes
herderstasje
vroegeling
zandraket
kleine veldkers

bosveldkers

klein tasjeskruid
:
:
:
:

:

:
hartvormige vruchten.
gespleten kroonbladen en brede, platte vruchten, rozetbladeren gaaf of getand.
lange, smalle, schuin afstaande vruchten, rozetbladeren gaaf of getand.
lange, smalle, rechtop staande vruchten, die boven de bloemen uitkomen, rozetbladeren veervormig.
lange, smalle, rechtop staande vruchten, die niet of nauwelijks boven de bloemen uitkomen, rozetbladeren veervormig.
ongelijke kroonbladen, eironde, platte, haaks afstaande vruchten, rozetbladeren veervormig.

Algemeen
- kruisbloemenfamilie (Brassicaceae)
- eenjarig, soms overblijvend
- plaatselijk algemeen voorkomend
- 5 tot 40 cm
- verspreiding

Bloem
- wit
- vanaf april t/m augustus
- tros
- stervormig
- 5 tot 8 mm
- 4 kroonbladen, niet vergroeid
- 4 kelkbladen
- 6 meeldraden
- 1 stijl

Blad
- verspreid
- samengesteld
- oneven veervormig
- top spits of stomp
- rand gekarteld of getand
- voet scheef of afgerond of
  wigvormig
- veernervig
- bovenkant verspreid behaard

Stengel
- rechtop
- bochtig
- behaard
- meerkantig

Bewerkte botanische illustratie van
bosveldkers (Cardamine flexuosa).


  Copyright ontwerp, tekst en foto's Lidy Poot, eigenaar van www.wildebloemen.info 2009 - 2023.
Niet gebruiken zonder toestemming.
Mobiele versie !!

De mobiele versie van deze site staat online. Nog niet volledig ingevuld maar al wel bruikbaar voor een snelle determinatie.
Onderaan elke pagina op de mobiele site kun je kiezen voor de desktopversie, mocht je die liever bekijken. Vanaf de desktopversie kun je op een aantal pagina's switchen naar de mobiele versie. Rechtsboven bij "vorige volgende" staat dan een link.

Vraag deze site op je mobiel op (je wordt automatisch doorgestuurd naar de mobiele versie) en plaats hem bij je favorieten of maak een sneltoets op je startscherm.
Makkelijk voor onderweg tijdens wandeling of fietstocht!